Раствор для линз Ever Clean 225 ml

 20.98

Идеально подходит для очистки и дезинфекции раствор перекиси подходит для мягких и жестких контактных линз. Рекомендуется в качестве подходящего ухода за силикон-гидрогелевых контактных линз.

100 в наличии

Переведено с помощью онлайн переводчика.

Описание продукта

Истечение 12/2014 последние 5 частей раствора Чистите 225 мл идеально подходит для очистки и дезинфекции раствор перекиси подходит для мягких и жестких контактных линз. Рекомендуется в качестве подходящего ухода за силикон-гидрогелевых контактных линз. Эффект очистки достигается за счет использования двухслойных таблеток,. Наружный белый слой сразу начинает очистку и эффективно удаляет белковых отложений на поверхности линзы. Внутри зеленой части проводит дезинфекцию и деактивация перекись водорода. Дезинфекция завершена через 2 часа. Системы очистки Перекись являются одним из наиболее эффективных способов здоровые и ухода за контактными линзами. Так как они не содержат каких-либо химикатов их долгосрочного использования для развития аллергических реакций. Таблетки и глубокий случай для контактных линз включены. Non-нейтрализованный раствор не должен вступать в непосредственный контакт с глазом! Если это произойдет, промывайте глаза чистой водой до остановки стрельбы.

Оригинал

Expirace 12/2014 posledních 5 kusů Roztok Ever Clean 225 ml je ideální čistící a desinfekční peroxidový roztok vhodný pro měkké i tvrdé kontaktní čočky. Doporučuje se jako vhodná péče o silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Čistící účinek je dosažen pomocí dvouvrstvých tablet. Vnější bílá vrstva ihned zahajuje čištění a účinně odstraňuje bílkoviné usazeniny na povrchu kontaktní čočky. Vnitřní zelená část zařizuje desinfekci a deaktivaci peroxidu vodíku. Desinfekce je ukončena po 2 hodinách. Peroxidové čistící systémy jsou jedním z nejúčinnějších a nejzdravějších způsobů údržby kontaktních čoček. Vzhledem k tomu, že neobsahují žádné chemikálie nevede jejich dlouhodobé užívání k rozvinutí alergických reakcí. Tablety a hluboké pouzdro na kontaktní čočky jsou součástí balení. Nezneutralizovaný roztok nesmí přijít do přímého kontaktu s okem! Pokud se tak stane, oko vyplachujte proudem čisté vody, dokud pálení nepřestane.