Раствор для линз EasySept Hydro+ 360 ml

 15.76

TotalCare обеззараживание, хранение и смачивающий раствор Total Care.

100 в наличии

Переведено с помощью онлайн переводчика.

Описание продукта

Easysept Hydro Уход за контактными линзами. Один шаг дезинфекции и нейтрализации. Эффективен в отношении всех основных глазных патогенов. 3% -ный раствор перекиси водорода действует в качестве дезинфицирующего средства для всех патогенных микроорганизмов. Через четыре часа, необходимое для дезинфекции линз, обеспечивает идеальную гигиену. Даже при том, что решение трудно бактерий, нежно к вашим линзам. Его использование безопасно со всеми еженедельных или ежемесячных мягких контактных линз. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Никогда не кладите растворы пероксида прямо в глаза. 
Используйте только специальный мешочек, который прикреплен к решению, поскольку он содержит каталитический диск, который нейтрализовал раствор. 
Не байонетом раньше, чем через четыре часа после дезинфекции. Если у вас есть не нейтрализованный раствор пришел с линзами в ваших глазах, немедленно снимите линзы и промойте глаза физиологическим раствором или проточной водой. 160; 
Не промывайте линзы EasySept раствор перед вставкой в ​​глаз. 
Упаковка 360 мл

Оригинал

Easysept Hydro+ Péče o kontaktní čočky. Jednokroková dezinfekce a neutralizace. Efektivní proti všem hlavním očním patogenům. 3% roztok peroxidu vodíku působí jako dezinfekční prostředek na všechny patogenní mikroorganismy. Po čtyřech hodinách nutných k dezinfekci čoček, zaručuje dokonalou hygienu. I přesto, že roztok je tvrdý k bakteriím, je jemný k vašim čočkám. Jeho použití je bezpečné se všemi týdenními nebo měsíčními měkkými kontaktními čočkami.

Upozornění

Nikdy nedávejte peroxidové roztoky přímo do očí.

Používejte pouze speciální pouzdro, které je k roztoku přiloženo,neboť obsahuje katalytický disk, který roztok zneutralizuje.

Nenasazujte čočky dříve než po čtyřech hodinách dezinfekce. Pokud by se vám ještě nezneutralizovaný roztok dostal s čočkami do očí, okamžitě čočky vyndejte a oči vypláchněte fyziologickým roztokem nebo pod tekoucí vodou.#160;

Neoplachujte čočky roztokem EasySept před vložením do očí.

Balení 360 ml