Johnson & Johnson Контактные линзы однодневные Acuvue 1 Day TruEye 30 čoček

 21.75

Диоптрии от  — 12 до +6

Диаметр : 14.2

Радиус кривизны : 8.5, 9

Просьба указать нужные параметры в дополнительных полях оформления заказа

100 в наличии

Переведено с помощью онлайн переводчика

Последний продукт Джонсон — Контактные линзы 1 Day Acuvue TruEye-. Первый день линзы, изготовленные из современного материала гидрогеля силикона narafilcon запатентованную компанией Джонсон * Джонсон. Кислородная проницаемость в случае линз 1-Day Acuvue, или коэффициент Dk / т, только 118. Это означает, что доступ кислорода к роговице больше, чем 98 процентов. Вам больше не придется беспокоиться о покрасневшими глазами в конце дня с помощью линз. 

Обеспечить идеальный комфорт необычайно острое зрение и полную свободу передвижения. Благодаря циклу однодневного носить их пользователи не должны беспокоиться об обслуживании линз. Идеальная защита от вредного УФ-излучения — что особенно важно в летнее время — обеспечить идеальные УФ-фильтры. 

1-Day Acuvue TruEye производятся с Hydraclear технологией, которая вызывает линзы на протяжении смоченную из-за влияния специальных увлажняющих агентов. Это отчетливо проявляется при использовании линз, она приносит комфорт.

Оригинал

Nejnovější výrobek firmy Johnson – Kontaktní čočky 1-Day Acuvue TruEye. První jednodenní čočky vyrobené z moderního silikon-hydrogelového materiálu Narafilcon A, patentovaného firmou Johnson&Johnson. Propustnost kyslíku v případě čoček 1-Day Acuvue, čili součinitel Dk/t, je až 118. To znamená, že přístup kyslíku do rohovky je více jak 98 procent. Už se nemusíte starat o zarudlé oči na konci dne používáním čoček.

Zajišťují dokonalé pohodlí, neobvykle ostré vidění a úplnou volnost pohybu. Díky jednodennímu cyklu nošení se jejich uživatelé nemusí starat o údržbu čoček. Dokonalou ochranu před škodlivým UV zářením – což je obzvlášť důležité v letním období – zajišťují dokonalé UV filtry.

1-Day Acuvue TruEye jsou vyráběné za použití technologie Hydraclear, která působí, že čočky jsou po celou dobu navlhčeny díky působení speciálních zvlhčovacích činidel. Jasně se to projevuje během užívání čoček, přináší to pocit pohodlí.