Johnson & Johnson Контактные линзы месячные Acuvue Oasys 12 čoček

 58.53

Диоптрии от  — 12 до +8

Диаметр : 14

Радиус кривизны : 8.4 , 8.8

Просьба указать нужные параметры в дополнительных полях оформления заказа

100 в наличии

Переведено с помощью онлайн переводчика

Контактные линзы Acuvue Oasys с HYDRACLEAR плюс компонент две недели контактные линзы из меню компании Джонсон * Джонсон – один из крупнейших производителей контактных линз на мировом рынке. 

Характеристики контактных линз Acuvue Oasys: 

эти линзы изготовлены из Senofilcon, с помощью HYDRACLEAR плюс увлажнители, материал, который вызывает блокировку влаги в объектив. Контактные линзы Acuvue Oasys с HYDRACLEAR плюс силикон гидрогелевые контактные линзы. Эти линзы были разработаны таким образом, во время ношения были очень приятно и мокрый. Эти линзы имеют высокую проницаемость кислорода до 174. 
Для контактных линз Acuvue Oasys с HYDRACLEAR Plus характеризуется высокой защиты от излучения УФ-А до 95% UV-B излучение и до 99%. Эти контактные линзы также имеют тег для развертывания легче, так что они не будут иметь проблемы с ними, даже начинающим пользователям. 
Контактные линзы Acuvue Oasys линзы являются две недели, но из-за его характеристики могут также использоваться в системе непрерывного износа в течение одной недели. 

Для, которые являются контактные линзы Acuvue Oasys с HYDRACLEAR Plus предназначен? 

Эти контактные линзы предназначены для пользователей с высокими требованиями комфорта. Предназначены для людей, которые проводят большую часть своего времени в номерах с кондиционером или дымный или работы с компьютерными технологиями в течение дня. Рекомендуется особенно для пользователей, которые тратят много времени: 
перед экраном компьютера, 
чувствовать сухой глаз при ношении контактных линз, нуждающихся в дополнительной увлажнения St 
с помощью капель 
много времени тратится на открытом воздухе и подвергаются капризов погоды. 

контактные линзы уход: 
контактные линзы Acuvue Oasys требуют регулярного обслуживания с соответствующей очищающих растворов. В этом случае это гарантия что линзы будет комфортно в течение всего времени и гарантируют идеальный и комфортно чувствовать себя, когда они носят. Для их обслуживания, которые мы рекомендуем моющий раствор чистой Теги активного или различные другие чистящие средства на рынке.

Оригинал

Kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus sou dvoutýdenní kontaktní čočky z nabídky firmy Johnson & Johnson – jedním z největších výrobců kontaktních čoček na světovém trhu.

Charakteristika kontaktních čoček Acuvue Oasys:

Tyto čočky jsou vyrobeny z materiálu Senofilcon A, s použitím zvlhčující látky HYDRACLEAR Plus, která způsobuje uzamknutí vlhkosti v čočce. Kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus jsou silikon-hydrogelové kontaktní čočky. Tyto čočky byly navrhnuty tak, aby během nošení byly velmi příjemné a zvlhčené. Tyto čočky mají vysokou propustnost kyslíku až 174.

Pro kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus je charakteristická vysoká ochrana před UV-A zářením až 95% a UV-B zářením až 99%. Tyto kontaktní čočky mají také značku pro lehčí nasazování, takže s nimi nebudou mít problémy ani začínající uživatelé.

Kontaktní čočky Acuvue Oasys jsou dvoutýdenní čočky, ale vzhledem k svým vlastnostem mohou být rovněž použity v systému nepřetržitého nošení v průběhu jednoho týdne.

Pro koho jsou kontaktní čočky Acuvue Oasys with HYDRACLEAR Plus určeny?

Tyto kontaktní čočky jsou vyrobeny pro uživatele s vysokými nároky na pohodlí. Jsou určeny pro lidi, kteří většinu času tráví v klimatizovaných či zakouřených místnostech nebo pracujících s výpočetní technikou po celý den. Jsou doporučeny především pro uživatele, kteří:

  • hodně času tráví před obrazovkou počítače,
  • trpí pocitem suchého oka během nošení kontaktních čoček,
  • potřebujících dodatečné zvlhčování oka pomocí kapek,
  • hodně času tráví ve venkovním prostředí a jsou vystaveni rozmarům počasí.
 
 
Péče o kontaktní čočky:

Kontaktní čočky Acuvue Oasys vyžadují pravidelnou údržbu vhodnými čistícími roztoky. V tom případě je záruka, že čočky budou během celé doby pohodlné a zaručí perfektní a komfortní pocit při jejich nošení. K jejich údržbě doporučujeme čistící roztok značky Clean Active nebo řadu jiných čistících roztoků na trhu.